nha cai uy tin viet nam Th?i gian ?? chi?n ??u: Canelo vs Saunders Preview

Quy?n anh: Ngy 20 thng 4 Alvarez v Trout
Ngy 20 thng 4 n?m 2013: Saul Canelo Alvarez (ph?i) chi?n ??u v?i c h?i Austin t?i Alamodome ? San Antonio, TX.

Trong th? thao c m?t s? s? ki?n nh?t ??nh m th? gi?i th?ng nh?t trong s? ph?n khch. Chng t?i c chnh xc lo?i s? ki?n t?i nay nh? Canelo Alvarez m?c vo Billy Joe Saunders ?? th?ng nh?t Tiu ?? siu h?ng trung t? san v?n ??ng AT & T ? Arlington TX, nh c?a Dallas Cowboys.

Canelo s? ??a cc t?a sch c?a WBC, WBA Super v Ring Magazine ln hng v?i k? l?c (54-1-2 36 KO). S? m?t mt duy nh?t trong s? nghi?p c?a anh ?y ?? x?y ra Floyd Mayweather vo thng 9 n?m 2013. Billy Joe Saunders s? ??a danh hi?u WBO ln hng v v?i m?t k? l?c (30-0 14 KO) & s? trnh by m?t k? thch th?c r?t m?nh m? cho Canelo.

L?n cu?i cng c ti?ng vang xung quanh th?t l?ng th?ng nh?t l vo thng 10 n?m 2020 khi Teofimo Lopez ?? h? g?c Vasyl Ladderenko cho cc danh hi?u h?ng nh?

Cu?c chi?n ny s? l?p k? l?c tham d? cho b?t k? s? ki?n quy?n anh no ? Hoa K? v c? trong Covid-19. K? l?c ban ??u ???c thi?t l?p khi Muhammad Ali ti?p nh?n Leon Spinks t?i Superdome ? New Orleans n?m 1978, n?i c ?m ??ng 63.352. Cu?c chi?n vo th? b?y t?i san v?n ??ng AT & T d? ki?n ??s? c m?t ?m ??ng h?n 70.000.

Tr?n chung k?t nhn ch?m ch?m:

Th? chnh s? b?t ??u lc 8 gi? t?i v s? ki?n chnh d? ki?n ??s? b?t ??u vo kho?ng 11 gi? t?i v s?ng trn Dazn

Th? chnh:

S? d? ?on:
T?i ngh? r?ng ?ay s? l m?t trong nh?ng cu?c chi?n m b?n s? lu?n nh?, ??c bi?t l do ?m ??ng k? l?c th?i gian ch?a t?ng c. T?i tin r?ng cu?c chi?n ny s? di?n ra t?t c? 12 vng v?i Canelo ??ng ??u.

John Rivera/Icon Sportswire

Thm t? cc trang web ch? em c?a chng t?i