Xem trước Liên minh Philadelphia: CLT sắp tới dưới CBB

Sau giờ nghỉ quốc tế kéo dài hai tuần, các chàng trai đầu tiên ở Blue đã trở lại. Liên minh Philadelphia sẽ chơi trong giới hạn ấm áp của Công viên Subaru khi họ đảm nhận phía mở rộng mới nhất của giải đấu, Charlotte FC. Với đây là mùa giải đầu tiên của họ trong giải đấu, đây sẽ là lần đầu tiên Liên minh Tiếp tục đọc Xem trước Liên minh Philadelphia: CLT sắp tới dưới CBB