Liên minh đã bảo đảm chín điểm trong chín ngày trong chiến thắng 2-1 trước Revs

Liên minh Philadelphia đang bốc cháy! Họ có ba chiến thắng trong chín ngày qua củng cố họ là đội đầu tiên trong Hội nghị Đông. Chiến thắng mới nhất của họ, chiến thắng 2-1 trước Cách mạng New England là một chiến thắng và quyết tâm tìm kiếm. Union 2 - 1 Cách mạng về một cuộc cách mạng nóng bỏng và Tiếp tục đọc Liên minh đã bảo đảm chín điểm trong chín ngày trong chiến thắng 2-1 trước Revs