lịch phat song world cup Điều khoản sử dụng

Việc bạn sử dụng và/hoặc đăng ký trên bất kỳ khía cạnh nào của trang web này cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản sử dụng này.

Mạng thể thao Philly (chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi) cung cấp việc sử dụng các dịch vụ trang web của mình (Dịch vụ trực tuyến) theo các điều khoản và điều kiện sử dụng (Điều khoản trực tuyến) trong tài liệu này, cũng như chính sách bảo mật , nằm ở dlu3.com/privacy-policy và kết hợp ở đây bằng cách tham khảo. Bằng cách truy cập, xem hoặc đăng lên bất kỳ trang nào được lưu trữ tại dlu3.com (Trang web của trang web), bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Bạn có thể truy cập các Điều khoản này bất cứ lúc nào tại dlu3.com/terms. Vui lòng đọc các Điều khoản này một cách cẩn thận trước khi truy cập, xem hoặc đăng lên Trang web. Tất cả các tài liệu tham khảo ở đây cho Philly Sports Network dưới bất kỳ hình thức nào được dự định bao gồm Philly Sports Network, các công ty con, nhà tài trợ và các tổ chức liên kết. Các thuật ngữ của bạn, bạn, một trong những điều của bạn, bạn, bạn có thể tham gia bạn, khách truy cập vào trang web. Chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, các điều khoản theo đó các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản này cho các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau khi những thay đổi đó đã được thực hiện cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với tất cả các điều khoản sửa đổi như vậy.

Chúng tôi có quyền theo quyết định riêng của mình để chấm dứt quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn và/hoặc xóa bất kỳ nội dung nào của bạn nếu chúng tôi xem xét các tuyên bố hoặc hành vi của bạn là không chính xác, không phù hợp, bất hợp pháp, tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, vi phạm Sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác, xâm phạm quyền riêng tư, gây thương tích, phản đối hoặc vi phạm các Điều khoản hoặc Luật hiện hành này. Chúng tôi không cung cấp cho bạn các thiết bị để truy cập trang web. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí được tính bởi các bên thứ ba để truy cập trang web (ví dụ: phí của các nhà cung cấp dịch vụ Internet).

Đăng

Gửi nội dung của bạn cho chúng tôi thông qua việc sử dụng các dịch vụ, bạn đang cấp một không giới hạn, không thể hủy bỏ, không độc quyền, không có tiền bản quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới, có thể chuyển nhượng hoàn toàn, có thể chuyển nhượng và được cấp phép phụ để sử dụng, sao chép, sao chép , Sửa đổi, thích nghi, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm tập thể hoặc phái sinh từ, phân phối, thực hiện và hiển thị toàn bộ nội dung của bạn hoặc một phần và để kết hợp nó trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc sau này được phát triển. Bạn tiếp tục đảm bảo rằng tất cả những người được gọi là quyền đạo đức trong nội dung đều được miễn. Chúng tôi có thể thu thập đăng ký và thông tin khác về bạn thông qua trang web. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi chi phối việc thu thập và sử dụng thông tin này của chúng tôi. Bằng cách gửi nội dung của bạn cho chúng tôi thông qua các dịch vụ, bạn đồng ý để nội dung của bạn được chính quyền của chúng tôi xem xét. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chính quyền của chúng tôi, để sửa đổi, xuất bản hoặc không xuất bản bất kỳ nội dung nào bạn gửi lên Trang web.

Bạn không được sử dụng tên của chúng tôi để chứng thực hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, ý kiến, nguyên nhân hoặc ứng cử viên chính trị nào. Đại diện cho các ý kiến ​​cá nhân của bạn như được chúng tôi tán thành bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà tài trợ, đối tác hoặc bất kỳ tổ chức liên quan nào của chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

Bạn hiểu rằng tất cả nội dung được đăng lên trang web là trách nhiệm duy nhất của cá nhân ban đầu đăng nội dung. Bạn cũng hiểu rằng tất cả các ý kiến ​​được thể hiện bởi người dùng của trang web đều được thể hiện nghiêm ngặt về khả năng cá nhân của họ, chứ không phải là đại diện của chúng tôi hoặc bất kỳ nhà tài trợ hoặc đối tác nào của chúng tôi. Các ý kiến ​​mà bạn hoặc người khác đăng lên trang web không nhất thiết phản ánh ý kiến ​​của chúng tôi.

Bằng cách đăng nội dung lên Trang web, bạn bảo đảm và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung đó, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, tải lên, đầu vào hoặc gửi nội dung hoặc sử dụng của bạn của nội dung là một sử dụng công bằng được bảo vệ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cố ý hoặc với ý định lừa đảo cung cấp tài liệu sai lệch hoặc thông tin sai lệch. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp không vi phạm các Điều khoản này. Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng các bài đăng của bạn không tiết lộ thông tin bí mật và/hoặc độc quyền. Chúng tôi cảnh báo bạn không tiết lộ thông tin cá nhân về bản thân hoặc con cái của bạn, ví dụ: số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng, v.v.

Chúng tôi yêu cầu bạn tôn trọng cộng đồng trực tuyến của chúng tôi và các cá nhân tham gia. Hành vi của bạn nên được hướng dẫn bởi ý thức chung và nghi thức cơ bản. Về việc đăng bài bình luận, hình ảnh, video, âm nhạc, liên kết hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bài nộp trực tuyến), bạn đồng ý không:

o Sử dụng trang web theo cách vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cả tiểu bang hoặc liên bang.
o Đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào (i) mà bạn không có quyền được truyền theo luật hiện hành, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc luật chứng khoán hoặc (ii) vi phạm nghĩa vụ của bạn đối với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các thỏa thuận không tiết lộ .
o cố ý tìm kiếm thông tin về người dùng khác mà không có sự cho phép rõ ràng của họ; có được các bản sao hoặc sửa đổi các tệp, mật khẩu hoặc dữ liệu khác thuộc về người dùng khác mà không có sự cho phép rõ ràng của họ; thu hút người dùng khác Mật khẩu mật khẩu hoặc thông tin tài khoản khác; hoặc thu hoạch tên người dùng, địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân khác cho bất kỳ mục đích nào.
o Việc mạo danh bất kỳ người nào, tuyên bố sai lệch hoặc nói sai về sự liên kết của bạn với một người hoặc tổ chức.
o Phá tội, lạm dụng, quấy rối, rình rập, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác; sử dụng ngôn ngữ tấn công về chủng tộc, sắc tộc hoặc khác; thảo luận hoặc kích động hoạt động bất hợp pháp; hoặc sử dụng ngôn ngữ rõ ràng/tục tĩu hoặc thu hút/đăng hình ảnh rõ ràng về tình dục (thực tế hoặc mô phỏng).
o Đăng bài nộp có chứa ảnh khỏa thân, bạo lực hoặc vấn đề tấn công.
o Đăng ảnh hoặc video của người khác mà không có người đó đồng ý hoặc xâm chiếm quyền riêng tư của bạn thông qua các bài nộp của bạn.
o Thúc đẩy thông tin mà bạn biết là sai hoặc gây hiểu lầm hoặc thúc đẩy hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, vi phạm bản quyền hoặc hành vi lạm dụng, đe dọa, tục tĩu, phỉ báng hoặc phỉ báng.
o Thúc đẩy không dung nạp tôn giáo, homophobia hoặc đăng các cuộc tấn công cá nhân khi sử dụng trang web.
o Tham gia hoặc tạo điều kiện cho việc truyền thư hàng loạt không được yêu cầu, cung cấp hoặc đăng lên trang web bất kỳ bản gửi nào cấu thành thư rác, thư rác, quảng cáo và/hoặc cung cấp thương mại.
o Thu hoạch hoặc thu thập thông tin khác về người khác, bao gồm địa chỉ email hoặc sử dụng thông tin thu được từ các dịch vụ của chúng tôi để gửi email không được yêu cầu khác dưới bất kỳ hình thức nào.
o Bán hoặc chuyển hồ sơ hoặc tài khoản của bạn trên trang web cho người khác hoặc thực thể.
o Sử dụng các cơ sở, dịch vụ hoặc tài nguyên của chúng tôi theo cách can thiệp hoặc phá vỡ người dùng mạng, dịch vụ hoặc thiết bị khác. Sự can thiệp hoặc gián đoạn đó bao gồm nhưng không giới hạn ở Để tương tác với trang web, chẳng hạn như tập lệnh để thu hoạch dữ liệu. Điều này cũng bao gồm các hoạt động thăm dò bảo mật trái phép hoặc các nỗ lực khác để đánh giá tính toàn vẹn bảo mật của mạng hoặc hệ thống máy chủ mà không được phép.

Chúng tôi có quyền điều tra và thực hiện hành động pháp lý đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi xác định đã vi phạm các hạn chế được nêu trong các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin hồ sơ hoặc việc nộp và/hoặc đình chỉ của bạn Truy cập vào trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó mà không cần thông báo hoặc lý do.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi và các công ty con, các công ty liên kết, cán bộ, đại lý và nhân viên vô hại trong bất kỳ và tất cả các yêu cầu, yêu cầu, thiệt hại, chi phí và chi phí (thực tế và hậu quả), bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan khác để bạn sử dụng trang web. Bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp cho Trang web, vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba thông qua việc sử dụng Trang web là trách nhiệm của bạn.

Truy cập

Bạn đồng ý rằng Philly Sports Network sẽ không chịu trách nhiệm, trong bất kỳ trường hợp nào và bằng mọi cách, đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót, tổn thất hoặc thiệt hại nào của bất kỳ loại nào phát sinh do sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng lên Trang web. Tài liệu trên trang web được cung cấp như là như vậy. Chúng tôi không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, và từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn bảo hành hoặc điều kiện thương mại, thể lực cho một mục đích cụ thể, không vi phạm tài sản trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ đại diện nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể hoặc độ tin cậy của tài liệu trên Trang web hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết với Trang web.

Trang web chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giải trí và không có nội dung nào trên trang web dành cho mục đích giao dịch hoặc đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính khả dụng của bất kỳ thông tin nào xuất hiện hoặc có sẵn trên Trang web hoặc cho bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào được thực hiện dựa trên thông tin đó.

Chúng tôi có thể cho phép bạn thiết lập một tài khoản có tên người dùng và mật khẩu để truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu vậy, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt của mật khẩu và chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào xảy ra thông qua việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác và đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ điều khoản này.

Liên kết và nội dung của bên thứ ba

Trang web và các bài đăng trong đó có thể chứa các liên kết đến các sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba và các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát các sản phẩm, dịch vụ và trang web của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về hiệu suất của họ, không tán thành chúng và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, quảng cáo hoặc các tài liệu nào khác có sẵn thông qua các sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba và trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra cho bạn khi bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn thông qua các sản phẩm, dịch vụ và trang web của bên thứ ba. Việc bao gồm các liên kết của chúng tôi hoặc bởi người dùng của chúng tôi không bao hàm sự chứng thực của các trang web này bởi chúng tôi hoặc bất kỳ mối liên hệ nào với các nhà khai thác của họ.

Bọn trẻ

Trang web này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (trẻ em nhỏ bé) và thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên thông qua các dịch vụ của trang web bị nghiêm cấm. Trẻ em không được phép cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sử dụng các lĩnh vực thảo luận công khai, diễn đàn hoặc trò chuyện của chúng tôi. Không có nội dung nên được hướng tới trẻ vị thành niên bởi những người dùng khác. Trẻ em không đủ điều kiện để sử dụng trang web và chúng tôi không cố ý chấp nhận thông tin cá nhân của chúng. Trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 13 đến 17 phải có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trước khi mua hàng, bao gồm cả đăng ký, trên trang web.

Nếu trẻ vị thành niên tiết lộ thông tin về bản thân trong các khu vực có thể truy cập công khai của trang web, họ có thể nhận được tin nhắn không được yêu cầu từ các bên khác. Theo đó, trách nhiệm của cha mẹ của họ hoặc (các) người giám hộ hợp pháp là ngăn họ làm như vậy.

Khiếu nại bản quyền

Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Nếu bạn tin rằng công việc của bạn đã được sao chép và có thể truy cập trên trang web theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, vui lòng báo cáo cho chúng tôi qua email tại [Email được bảo vệ] hoặc bằng văn bản. Thông báo về hành vi xâm phạm được yêu cầu nên được chuyển đến:

Mạng lưới thể thao Philly
Attn: Quyền riêng tư
1 Trung tâm Metrotech phía bắc, 3RD Sàn nhà
Brooklyn, NY 11201

Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này, cũng như chính sách quyền riêng tư và bất kỳ thỏa thuận sử dụng nào khác của chúng tôi có thể chi phối hành vi của bạn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm.

Thêm từ các trang web chị em của chúng tôi